مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نگاه سبز

 دکتر منصوره شهریاری احمدی 

عضو هیئت علمی دانشگاه - روانشناس کودک و نوجوان و

 خانواده عضو هیئت علمی دانشگاه -سرپرست مرکز خدمات روانشناسی مشاوره نگاه سبز  

درباره مرکز خدمات روانشناسی  و مشاوره نگاه سبز

خدمات مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نگاه سبز:

مشاوره خانواده، مشاوره فردی، مشاوره گروهی، مشاوره بالینی، مشاوره شغلی، مشاوره تحصیلی، مشاوره پیش از ازدواج، نوروفیدبک، تست های روانشناسی، مشاوره اینترنتی

تلفن: - 02177720418 - 02177876025 - 09337755304
ایمیل: info@negahesabz.ir

ساعات کاری:
شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 تا 21

تهران -تهران پارس - بزرگراه باقری - ابتدای امیری طائمه (گلبرگ شرقی) -خ ملکی - پ 38 - واحد 8