دکتر محبوبه جوادی بازرگانی

دکتر محبوبه جوادی بازرگانی

کارشناس مسول واحد سلامت روان مرکزبهداشت شرق تهران. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مولف دو کتاب

1. کاراته، ورزش یا درمان:بررسی تاثیرات کاتای کاراته بر بیش فعالی

2.اختلال اضطراب اجتماعی در کودکان و راهنمای عملی درمان..‌

 ‌ مشاوره کودک و نوجوان درمان اختلال یادگیری مشکلات دوران بلوغ اضطراب، وسواس، افسردگی

مدرس کارگاه‌های سلامت روان و مهارت‌های زندگی، فرزندپروری، مشاوره در سوگ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آدرس پستی:
وب سایت:
ایمیل:

تلگرام:

تلفن: